ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

Предстоящо обучение

Уважаеми родители,

 

С настоящото писмо Ви представяме образователния модел STEAM и да ви предложим курсове за обучение на децата ни в рамките на лятното училище в „Джани РоДари“.

 

Международният образователен модел е STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) –комбинация от Наука, Технология, Инженерство, Изкуство и Математика. Към този микс се добавя също Предприемачество, Финанси и не на последно място Компетенции

Обучението се фокусира  върху реални проекти и задачи, които често идват и от самите ученици. Процедурите и процесите в уроците развиват следните области:

- комуникационни умения

- критично мислене и решаване на казуси

- намиране на решения

- работа в екип

- планиране

- преговори

- търпение

- технически знания (английски)

- експериментиране 

- управление на времето

- работа с електроника и програмиране (Ардуино), използване на Интернет като средство за предаване на информация от сензори (Internet of Things) и много други. 

 

Основното предимство на този образователен модел е огромното удоволствие, което учениците изпитват чрез въвличането им в реални проекти, експерименти и задачи. Учат чрез правене, на практика произвеждат нещо, развиват въображението си и правят иновации. Обученията и работата с ментори на STEAM дава възможност за участие на децата в различни конкурси и допълнителни събития.

 

Предлагаме Ви да включим децата в курсове по STEAM в съответната възрастова категория в рамките на лятното училище в „Джани РоДари“. За да придобиете по-добра представа за този образователен метод Ви каним на открити уроци за учениците и вас на 16.05.2019 г. в училище „Джани РоДари“ в следните часове:

-          12:30 ч. –13.10ч. Подготвителна група, първи и втори клас

-          13:15 ч. –13:55  трети и четвърти клас

-          14:00 ч. –  14.40пети, шести и седми  клас.

 

 

Оставаме на разположение за въпроси, коментари и уточнения.

 

Поздрави

 

Мотивацията при учениците

Как да мотивираме нашите ученици?

Какво е мотивация? Най-просто казано това е отговор на въпроса “Защо правя това?”. Това е въ-просът, на който хиляди психолози през вековете се опитват да дадат отговор. Съществуват множе-ство теории за човешката мотивация и нито една приета единно от всички, нито една универсална. В бюлетина ще разгледаме три известни теории - на Ейбрахам Маслоу (1943 г.), на Дъглас Макгрегър (1960 г.) и Даниел Пинк (2009 г. ) и ще видите, че във всяка една от тях има истина.

И все пак - защо нашите ученици не участват активно в учебния процес? Проведохме една анкета сред ученици от 8-ми до 11-ти клас - ще прочетете колко интересни отговори дадоха те.

Родители излязоха на национален протест срещу насилието сред децата.

Родители излязоха на национален протест срещу насилието сред децата. Те поискаха да бъдат чути за това какво трябва да бъде образованието на децата им. 

Реклама