ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

„ЗА” и „ПРОТИВ” частното образование

Всеки човек се ражда с потребността да се учи. Исконният смисъл на съществуването ни е да трупаме жизнен опит и познания, да ги съхраняваме и доразвиваме през целия живот. Разбира се, въпросът за непрекъснатото усъвършенстване на личността и възможностите за най-доброто образование и възпитание и къде да ги получим вълнуват непрекъснато голяма част от обществото. В желанието си да осигури светло и безпроблемно бъдеще на детето си, родителят неизменно е изправен пред сложния избор между „за” и „против” частното образование. 

 

За” и „Против” записването в подготвителна група към детска градина

След проведената анкета сред родителите на бъдещите малки ученици (само след 1 година!), на въпроса „ Къде смятате, че е по-добре детето да посещава задължителната предучилищна подготовка – в училище или в детска градина?”, над 65% се изказаха в полза на детската градина. 

 

Как да изберем държавна или частна детска градина?

Вече от години за родителите на 3 – 4-годишни деца съществува проблемът за избор на подходяща детска градина. Всеки родител си задава въпроси и иска най-доброто за детето си. От семействата, в които предстои децата да тръгват на градина, няма такива, които да не са се питали къде да запишат малките си палавници; къде те ще се чувстват обичани, разбирани и ценени; къде ще бъдат гледани с много любов, сякаш са в къщи; къде ще бъдат обучавани така, че да получат най-добрата основа за предстоящото навлизане в дълбоките води на учението.

 

Реклама