ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

За” и „Против” записването в подготвителна група към детска градина

След проведената анкета сред родителите на бъдещите малки ученици (само след 1 година!), на въпроса „ Къде смятате, че е по-добре детето да посещава задължителната предучилищна подготовка – в училище или в детска градина?”, над 65% се изказаха в полза на детската градина. 

 

Ето някои от изтъкнатите предимства: 

- В детската градина децата растат в колектив, стават самостоятелни много по-рано, развиват самочувствие и увереност в себе си, свикват да преодоляват сами трудностите, да отстояват себе си в групата. 

- Всеки ден в детската градина тече обучение по определен план и система, предоставящи многостранно предизвикателство за детето и задоволяващи всичките му потребности – двигателни и интелектуални, с помощта на които се добиват необходимите знания, качества и умения за бъдещата социална роля на детето – “ученик”. 

 

Тази нелека метаморфоза се постига благодарение на факта, че децата са с целодневен престой в детската градина, което предполага повече време за организиран отдих, повече емоционални преживявания и невероятно разнообразие.

 

Не се колебайте! Правилният отговор е – подготвителна група в детска градина!

 

Частна целодневна детска градина „Джани РоДари” Ви предлага:

- Предучилищна подготовка по утвърдена от МОМН програма с издаване на Удостоверение

- Малки групи, водени от амбициозни доказани професионалисти, въоръжени с търпение, обич, внимание и грижа към бъдещия малък ученик. 

 

Отговорността на преподавателя към Вашето дете е през целия ден – по време на занятия, в междучасие, докато играе, общува, храни се, почива!

- Целодневен престой с установен режим на хранене и следобедна почивка в несравнимата база на детската градина (По желание – полудневен престой)

- Възможност за включване към изключително разнообразни допълнителни мероприятия

 

Тук бъдещият първокласник ще се запознае с културата на поведение и реда в училище, вниманието в час, работата в клас, общуването с учител и съученици; ще получи обща представа за изучаваните предмети; неусетно ще обогатява и разширява речниковия си запас, ще израства като личност.

 

Нашата цел: образовани, творчески и мислещи личности

Реклама