ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

Първа помощ за деца и бебета в детските градини

В яслите и детските градини има сестри, които се занимават с уведомяването на родителите за нужните медицински изследвания при приемане, при започването на нова учебна година и след дълго отсъствие на децата. Те се занимават с приемането на нужните медицински изследвания, с организирането на такива безплатни, наблюдение на заболеваемостта на децата и прилагане на спешна медицинска помощ от първа необходимост при възникнал инцидент до пристигане на родител или Бърза помощ. 

 

Така на децата се осигурява наблюдение от медицински персонал, който при необходимост може да реагира и осигури на място нужната била тя и минимална помощ. Как седи обаче въпроса с първата помощ в домашни условия? Радва ме факта, че все повече нови родители предварително се осведомяват още по време на бременността чрез Интернет и странична литература за нормалното развитие на децата им и необходимите за това грижи и методи на възпитание. По някой път обаче се случва родителят да не обърне особено внимание на материалите в домашната аптечка, заради това, че детето е малко и не може да ходи.

 

Детските играчки на бебетата и децата

 

Малкото дете няма нужда от много играчки, тъй като бързо му омръзват. Затова приберете онези от тях, с които най-рядко играе и ги извадете отново след седмица две. Дори поожулени. ще му се сторят нови и интересни. Играчките, които не са съобразени с възрастта на детето няма да грабнат вниманието му. Тъй като не съумява да се забавлява с тях могат дори да го разочароват. В този случай също е добре да ги скриете и да ги извадите отново след няколко месеца.

 

Свикнете ли да прибирате част от играчките, а после една по една да ги изваждате, детето ще има чувството, че всеки ден получава нова играчка. Така непрестанно ще го изненадвате. Играчките, които на вас ви изглеждат най-забавни и най-занимателни, често се оказват безинтересни за детето... 

Реклама