ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

Предстоящо обучение

Уважаеми родители,

 

С настоящото писмо Ви представяме образователния модел STEAM и да ви предложим курсове за обучение на децата ни в рамките на лятното училище в „Джани РоДари“.

 

Международният образователен модел е STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) –комбинация от Наука, Технология, Инженерство, Изкуство и Математика. Към този микс се добавя също Предприемачество, Финанси и не на последно място Компетенции

Обучението се фокусира  върху реални проекти и задачи, които често идват и от самите ученици. Процедурите и процесите в уроците развиват следните области:

- комуникационни умения

- критично мислене и решаване на казуси

- намиране на решения

- работа в екип

- планиране

- преговори

- търпение

- технически знания (английски)

- експериментиране 

- управление на времето

- работа с електроника и програмиране (Ардуино), използване на Интернет като средство за предаване на информация от сензори (Internet of Things) и много други. 

 

Основното предимство на този образователен модел е огромното удоволствие, което учениците изпитват чрез въвличането им в реални проекти, експерименти и задачи. Учат чрез правене, на практика произвеждат нещо, развиват въображението си и правят иновации. Обученията и работата с ментори на STEAM дава възможност за участие на децата в различни конкурси и допълнителни събития.

 

Предлагаме Ви да включим децата в курсове по STEAM в съответната възрастова категория в рамките на лятното училище в „Джани РоДари“. За да придобиете по-добра представа за този образователен метод Ви каним на открити уроци за учениците и вас на 16.05.2019 г. в училище „Джани РоДари“ в следните часове:

-          12:30 ч. –13.10ч. Подготвителна група, първи и втори клас

-          13:15 ч. –13:55  трети и четвърти клас

-          14:00 ч. –  14.40пети, шести и седми  клас.

 

 

Оставаме на разположение за въпроси, коментари и уточнения.

 

Поздрави

 

Реклама