ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

Мотивацията при учениците

Как да мотивираме нашите ученици?

Какво е мотивация? Най-просто казано това е отговор на въпроса “Защо правя това?”. Това е въ-просът, на който хиляди психолози през вековете се опитват да дадат отговор. Съществуват множе-ство теории за човешката мотивация и нито една приета единно от всички, нито една универсална. В бюлетина ще разгледаме три известни теории - на Ейбрахам Маслоу (1943 г.), на Дъглас Макгрегър (1960 г.) и Даниел Пинк (2009 г. ) и ще видите, че във всяка една от тях има истина.

И все пак - защо нашите ученици не участват активно в учебния процес? Проведохме една анкета сред ученици от 8-ми до 11-ти клас - ще прочетете колко интересни отговори дадоха те.

 

Три теории за мотивацията

 

Теорията на Ейбрахам Маслоу

Една от най-популярните теории за личност и мотивация е тази на Ейбрахам Маслоу. Тази система е представена за първи път в статията му от 1943 година “Теория на човешката мотивация”. През 1954 г. в книгата си “Мотивация и личност” Маслоу най-пълно дефинира своята теория за йерархията на човешките потребности.

Според него съществуват пет нива от потребности, които оказват влияние върху поведението на личността:

1.            Физиологически потребности - храна, вода, сън, здраве 2.     Сигурност - подслон, безопасност, обезпеченост

3.            Принадлежност - семейство, приемане от групата, приятелство, общество 4.             Увереност - уважение, слава, себеуважение, репутация, положение

5.            Самоусъвършенстване - духовност, постижения, учене, необходимост от реализация на собствените възможности за постоянно себеразвитие.

Според Маслоу потребностите се намират в йерархия, защото най-напред трябва да бъдат задоволени потребностите от най-ниско ниво, а след това - тези от по-високото.

 

Теория на Дъглас Макгрегър

Друга популярна теория е тази на Дъглас Макгрегър, който през 60-те години, предлага едно систематично обяснение на човешкото поведение, озаглавено като “Теория Х” и “Теория Y”.

Теория X:

Тази теория, която много мениджъри практикуват, предполага, че на работниците е присъща мързеливостта и те избягват работата си, ако могат. На тях им е вътрешно присъщо да не харесват това, което работят. Поради това работниците се нуждаят от близък и добър контрол.

Основните средства за мотивация при тях е принципа за „моркова и тоягата”. “Морковът” – това са наградите, които се дават за добре свършена работа. „Тоягата” – това е страхът от санкции.

Теория Y:

В тази теория мениджърството предполага, че работниците са амбициозни и самомотивиращи се и упражняват самоконтрол. Вярва се, че работниците се наслаждават на техните душевни и физически задължения. Според Макгрегър, да работят за тях е толкова естествено, колкото да играят. Те притежават способността за творческо решаване на проблемите, но талантите им са недоизползвани в повечето организации. Ако им се дадат правилните условия, работниците ще се научат да приемат отговорността. Те търсят да се самоосъществят, да бъдат пълноценни личности, да са съзидателни. При тях трябва да се използва убеждаването, а не командването, да има взаимно уважение, да има свобода и творчество.

 

Теория на Даниел Пинк (https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?referrer=playlist-why_we_do_the_things_we_do) Теорията на Даниел Пинк отрича мотивационния фактор “морков-тояга”, особено когато става

дума за творческа работа. Според него движещите сили за човешкото поведение са три: Автономия – подтикът да насочваме сами собствения си живот, да имаме повече автономия Майсторство – желанието да ставаме все по-добри и по-добри в нещо значимо

Цел – копнежът да правим нещо по-голямо от самите нас, желанието да работим за кауза Според Даниел Пинк, когато се изискват само механични умения, поощренията работят. Колкото

по-голяма е наградата, толкова по-добре работят. Но това е неработещ модел в училище, например, при по-големите ученици, както и при творческите професии.

 

Новият подход, предлаган от него, е изграден повече около вътрешната мотивация. Около желанието да правиш нещата, защото са значими, защото ни харесват, защото са интересни и защото са част от нещо важно.

 

 

 

Реклама