ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

Мотивацията при учениците

Как да мотивираме нашите ученици?

Какво е мотивация? Най-просто казано това е отговор на въпроса “Защо правя това?”. Това е въ-просът, на който хиляди психолози през вековете се опитват да дадат отговор. Съществуват множе-ство теории за човешката мотивация и нито една приета единно от всички, нито една универсална. В бюлетина ще разгледаме три известни теории - на Ейбрахам Маслоу (1943 г.), на Дъглас Макгрегър (1960 г.) и Даниел Пинк (2009 г. ) и ще видите, че във всяка една от тях има истина.

И все пак - защо нашите ученици не участват активно в учебния процес? Проведохме една анкета сред ученици от 8-ми до 11-ти клас - ще прочетете колко интересни отговори дадоха те.

Родители излязоха на национален протест срещу насилието сред децата.

Родители излязоха на национален протест срещу насилието сред децата. Те поискаха да бъдат чути за това какво трябва да бъде образованието на децата им. 

Реклама