ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

Методът на Никитин

Методът на Никитин

Борис Павлович и Лена Алексеевна Никитинa са автори на нетрадиционна система за възпитание на децата. По примера на собствените си деца, те се убеждават че първите години в живота на един човек са най-важни, когато заниманията с мама и тати изградят безценни знания и умения, които ще се ползват цял живот.

Деца със СОП

Децата със специални образователни потребности са деца с физически увреждания; със сензорни увреждания (зрителни, слухови, моторни); деца с речеви смущения и нарушения; деца с интелектуална недостатъчност. Тези деца не могат да се изолират, тоест могат, но това би била една много грешна стъпка, защото те съществуват и са част от нашето общество - те обитават нашият свят!

Психичното развитие при децата

Психичното развитие при деца от 0 до 3г.


Стълбица за психичното развитие при кърмачетата:

До 4-та седмица след раждането на детето: Детето изправя глава за кратко време. Трепва и се вслушва в силен звук. Вглежда се в надвесен над него човек. Издава неопределени звуци.

Следродилна депресия

Съвети за справяне със следродилната депресия и овладяване на кризисни ситуации

1. Търсене на помощ и подкрепа:
• От роднини, близки, съседи, приятели, любимия човек

Реклама