Честното отношение е най-добро

  • Печат

Ако сте недоволни от грижите и съветите на вашия лекар, кажете му го съвсем открито. Така ще бъде полесно и за двете страни и вие няма да изпитвате раздразнение и вътрешно напрежение. 

 

Случва се да няма разбирателство между лекар и пациент независимо от взаимния стремеж към искреност. 

 

В такъв случай е найдобре да се признае това открито. Даже и найдобрият лекар знае, че не подхожда всекиму, и приема това спокойно. 

 

По кое време да телефонирате на лекаря. Вашият лекар ще ви каже по кое време на деня да му се обаждате, особено в случай на заболяване, изискващо домашно посещение. 

 

Симптомите на повечето детски заболявания се проявяват следобед и лекарят би искал да знае за тях своевременно, за да може да ви посети. Естествено, ако симптомите се появят покъсно, ще му се обадите в първия удобен момент.