ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

Психичното развитие при децата

Психичното развитие при деца от 0 до 3г.


Стълбица за психичното развитие при кърмачетата:

До 4-та седмица след раждането на детето: Детето изправя глава за кратко време. Трепва и се вслушва в силен звук. Вглежда се в надвесен над него човек. Издава неопределени звуци.


Психичното развитие при деца от 0 до 3г.


Стълбица за психичното развитие при кърмачетата:

До 4-та седмица след раждането на детето: Детето изправя глава за кратко време. Трепва и се вслушва в силен звук. Вглежда се в надвесен над него човек. Издава неопределени звуци.

8 седмици: Задържа главата си изправена, когато е взето на ръце. Следи с поглед движещи се предмети. Усмихва се, когато му се говори. Издава тихи гласни и гърлени звуци.

12 седмици: Държи главата си изправена, има опора на краката. Следи с глава движещи се предмети. Реагира оживено при говор. Гука често и продължително.

16седмици: Обръща глава по посока на звук. Посяга и хваща висящи играчки. Смее се с глас при закачки. Произнася разнообразни звуци.

20 седмици: Обръща се от гръб по корем. Хваща подадена играчка и я задържа. Различава познати и непознати хора. Различава гласа и тона при говорене.

24седмици: Опитва се да пълзи. Само взема играчка и се заиграва. Вглежда се в образа си в огледало. Произнася случайни звукосъчетания.

28седмици: Опитва се да сяда самостоятелно. Заиграва се продължително с играчка. Радва се на приятен човек. Произнася продължителни звукосъчетания.

32седмици: Изправя се хванато за опора. Настойчиво се добира до играчка. Радва се при игра на4 криеница\". Търси с поглед предмет при запитване.

36седмици:Пристъпва в страни. Чука две кубчета едно в друго. Прави\" довиждане\" с ръка. Произнася по подражание срички.

40седмици: Ходи водено за ръце. Различно играе с различни играчки. Радва се при похвала \" Браво\". Изпълнява поръчки по словесни указания.

44седмици:Ходи след подвижна опора. Поставя предмет в кутия. Радва се при име на приятен човек. Звукоподражава.

48седмици: Застоява се изправено без опора. Пие самостоятелно от чашка. Реагира с неудоволствие при забрана. Прави опити за произнасяне на първа дума.

52седмици /1г./: Пристъпва самостоятелно или с опора. Поставя две кубчета едно над друго. Радва се, когато изпълни задача. Произнася 4-5 осмислени думи.

Забележка: До 1 г.възрастта на детето се изчислява в седмици. Показателите са моторика,сензорика,емоционално и социално развитие и говор.Т.нар.квотиент на псих.развитие се изчислява със специална формула. Ако детето изостава в някои от показателите,място за тревога няма,всеки е различен и индивидуален. При проблем се консултирайте със специалист.

Реклама