ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

Детска Градина Ян Бибиян

Детската градина е открита на 1 юни 1966г. за 150 деца на възраст от една до седем години.

 

Сградата е построена специално за обединено детско заведение по типов проект с шест занимални-спални с по 100 кв. м. Заведението е открито като Детски комбинат № 2 с две групи ясла и четири групи детска градина и се намира на т.н. тогава ул.Марсел Кашен”, по-късно преименувана на ул.”Дойран” № 9. Заведението не е именувано, но с течение на времето приема името на квартала- “Ал. Стамболийски”. На 1 юни 1991г.

 

По случай 25-годишния юбилей на детската градина с тържествен ритуал и с решение 313-3-12 на Временият изпълнителен комитет на Общински съвет – гр. Варна е преименувана с името “Ян Бибиян”. През1974г. към детската градина се открива филиал от две групи при Студентски общежития за децата на студентите. През м.септември 1983г. са закрити двете групи ясла и детското заведение е преустроено в целодневна детска градина с осем групи.

 

През 1985г. се извършва проектиране за разширение на кухненски блок и строеж на физкултурен салон, но средствата са отпуснати едва през 1989г.и строежа приключен на 18.12.1991г. В началото на 1992г. филиала в Студентки общежития е закрит, поради връщане на собствеността. На 12 декември 1992г. към детската градина се открива филиал на ул.”Добруджа” № 1 от две групи. През 1984г.

 

Детската градина е включена в експеримента за оптимизиране на двигателния режим на децата от 3 до 7г. под ръководството на МНП,БСФС,и МНЗ. Във връзка с това е извършено ново проектиране на двора и са изградени две спортни площадки на открито- върху асфалт и върху трева. 

 

тел: 052/650-625 - директор 052/650-619 - ЗАТС филиал - ул."Добруджа" № 1 тел: 052/318-878 

 

Реклама