ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

Детска градина СИНЧЕЦ

Целодневна детска градина "Синчец" е открита през 1977-78 година за отглеждане и възпитаване на малките деца - от 3 до 7 години.

 

Днес наброява 12 групи с капацитет 300 деца. Всяка година приемът и разпределянето на децата се извършва според законите на страната, като се спазва възрастовия признак. Тя е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми и постижения. Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност.

 

Със своята дейност педагогическият колектив вече има изграден свой облик, свой стил и почерк на работа. Посвещава своя труд на децата от предучилищна възраст. Работи се по съвременна програма, съобразена с най- новите тенденции на общественото развитие.

 

В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена детската личност с цел максималното развитие потенциалът на всяко дете. 

Реклама