ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Списък с държавни и частни детски градини в град София

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Частна детска градина “Д-р Мария Монтесори”

Основател е едноименната фондация, която има за цел да развива в практически, методически и научен план идеите на патрона си.

 

Частна детска градина “Д-р Мария Монтесори” е създадена през 1996 година. Помещава се в сградата на НУКК - кв. "Горна баня". Те са свързани преди всичко с уважението на детската личност и необходимостта тя да се изгражда свободно, следвайки своите потребности и стремежи. Деца се приемат до попълване на групите. Таксата се внася на две части - 60% при сключване на договора и 40% до 24.12. на текущата година. Тя включва закупуване на необходимите за обучение помагала, транспорт, храна, медицинско обслужване, застраховка и охрана. 

 

Фондация "Д-р М.Монтесори" Частна детска градина "Д-р М.Монтесори" 

 

гр.София - 1614, КВ. Горна баня, ул."Вечерница" N21 

Тел: 02/957-86-89; 957-86-85.

 

Реклама